Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики

23 березня 2021 р. за допомогою сервісу організації конференцій Сisco Webex Meetings відбулася підсумкова конференція з питань виробничої  педагогічної практики для студентів ІV курсу спеціальності 052 «Політологія ОР» «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання).  В конференції взяли участь завідувач кафедри політології Климончук В. Й., викладачі – методисти кафедри політології, кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, кафедри соціальної психології та психології розвитку,представники коледжів та студенти – практиканти.

Виробнича педагогічна практика є обов’язковим компонентом підготовки здобувачів вищої освіти і спрямована на набуття ними фахових компетентностей, формувавання практичних вмінь та навичок, що необхідні для майбутньої професійної та педагогічної діяльності. Проходження практики дає змогу практичного застосування набутих протягом навчання теоретичних знань, а також сприяє формуванню вмінь і навичок педагогічної діяльності. Учасники наради поділились набутим досвідом, визначили напрямки удосконалення системи організації практики та перспективи  реалізації набутих навиків в майбутній професійній діяльності.