ІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ»

27 травня 2021 року в Університеті відбувалася ІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». Організували конференцію кафедра політології, кафедра політичних інститутів і процесів та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Науковий захід відкрив завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор Климончук В. Й., який  наголосив  на важливості широкого публічного обговорення,  критичного осмислення, співставлення думок,  напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо актуальних проблем політичної науки, політичних процесів сучасності, їх глобального та регіонального вимірів.

З вітальним словом до учасників  конференції звернувся Ректор Університету, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда. Він підкреслив, що «сьогоднішня зустріч науковців  є відповіддю на фундаментальні запити суспільства та розуміння впливу політичних процесів на регіональний та глобальний виміри політики,  на виклики,  які стоять перед Україною та світом в контексті сучасних політичних процесів».

До вітання приєднався заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Юрій Шайгородський,  який акцентував увагу  на  доцільності подальшої   співпраці  між науковими установами  в контексті вивчення актуальних проблем сучасної світової та української політики.

Також учасників конференції привітав завідувач кафедри політичних інститутів та процесів, доктор історичних наук, професор Василь Марчук. Він акцентував увагу на актуальності піднятих в науковій конференції питань, важливості подальшої співпраці та  побажав плідної праці учасникам наукового заходу.

До участі в конференції  зголосилися  науковці і викладачі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,  навчальних закладів Києва, Дніпра, Львова, Ужгорода ,Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Сєвєродонецька та інших міст.

На пленарному засіданні конференції у 8 доповідях було розглянуто такі питання:

  • Теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів;
  • Політичні інститути та процеси на сучасному етапі суспільного розвитку;
  • Вибори та електоральні процеси в Україні та країнах Центрально – Східної Європи: глобальний і регіональний виміри;
  • Консолідація українського суспільства: етнополітичний та ціннісний виміри;
  • Сучасна система міжнародних відносин. Конфлікти та кризи ХХІ століття.

Після завершення  пленарного засідання конференція продовжила роботу в секціях. Науковці, викладачі, аспіранти, магістранти та студенти виступили з науковими доповідями та обговорили теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів сучасності, суть, тенденції та спрямування сучасних політичних процесів, вибори та електоральні процеси в Україні та країнах Центрально – Східної Європи, консолідацію українського суспільства в  етнополітичному та ціннісному вимірах, динаміку та перспективи розвитку політичних процесів в Україні та світі.