ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

З 17.06.2021 по 25.06.2021 р. пройшли захисти бакалаврських кваліфікаційних робіт освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 052 Політологія денної та заочної форми навчання.

Обрані студентами теми були цікаві та різноманітні, присвячені актуальним питанням сучасної політичної науки, історії та теорії політичної науки. Результати роботи візуалізувались презентаціями,таблицями, графіками, що давало можливість повніше розкривати зміст положень, винесених на захист кваліфікаційних робіт. З метою повнішого розкриття сутності бакалаврської кваліфікаційної роботи усім бакалаврам-випускникам ставилось декілька запитань, на які комісія отримувала ґрунтовні відповіді.

За результатами захисту студенти отримали позитивні оцінки. Результати роботи екзаменаційної комісії показують, що професорсько-викладацький склад кафедр політології та політичних інститутів і процесів факультету Історії, політології і міжнародних відносин готує висококваліфікованих бакалаврів спеціальності 052 Політологія, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.

Вітаємо студентів з успішним захистом бакалаврських

робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів у нових починаннях!