Вшанування памʼяті відомого науковця Мирослава Стельмаховича

З нагоди 90-річчя з дня народження відомого науковця та сподвижника української народної педагогіки – Мирослава Стельмаховича, Інна Червінської, докторка педагогічних наук, професорка кафедри початкової освіти, завідувачка творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника разом Лідією Максим’як, кандидаткою наук з державного управління, методисткою лабораторії педагогічного досвіду та етнопедагогіки Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти взяли участь у програмі «Наші гості» на радіо «Дзвони».

Програма присвячена науковому доробку та творчій спадщині Мирослава Стельмаховича.

Під час ефіру обговорювалися питання актуальності в сучасному освітньому просторі надбань етнопедагогіки та затребуваність вивчення педагогічної й наукової спадщини вченого.

Серед видатних постатей українських педагогів ХХ століття гідне місце займає Мирослав Гнатович Стельмахович (1934–1998) – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, відомий вчений, багаторічний декан педагогічного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, перший голова спеціалізованої вченої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогіки в університеті, сподвижник наукової педагогічної школи Прикарпаття, публіцист, громадський діяч та справжній патріот свого краю.

Мирославу Стельмаховичу по праву належить визначна роль у процесі дослідження надбань української народної педагогіки та традиційного родинного виховання. Вчений заклав наукові основи української етнопедагогіки, підготував міцне підґрунтя для її подальшого вивчення та впровадження в освітній процес – від закладів дошкільної освіти до – закладів вищої освіти.

В умовах розбудови української національної системи освіти та відродження національної культури визріла об’єктивна потреба у ґрунтовних дослідженнях творчої і наукової спадщини вітчизняних науковців з метою використання результатів їхніх напрацювань для подальшого розвитку педагогічної науки та удосконалення освітньої практики.

Як зазначила професорка Інна Червінська, «наукові розвідки такого ґатунку допоможуть сучасним дослідникам і педагогам-практикам краще пізнати минуле, збагнути сучасне й передбачити майбутнє. А ґрунтовне вивчення творчої спадщини та результатів освітньої діяльності таких вчених сприятиме відродженню в Україні автентичної педагогічної думки, забезпечить єдність і наступність поколінь».

Уміло і творчо керувала дійством ведуча, редакторка радіо «Дзвони» Марія Солодчук.