Доктор філософії (PhD)

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають на ім’я ректора університету такі документи:

– особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;

– особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою (бланк завантажується з сайту Приймальної комісії admission@pnu.edu.ua, розділ “Прийом до Університету”);

– список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за наявності);

– копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або нотаріально завірена копія);

– посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму (за наявності);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів – та висотою не менше 150 пікселів;

– рекомендацію або направлення (за наявності);

– копію паспорта;

– копію ідентифікаційного податкового номера;

– пластиковий швидкозшивач з 25 файлами.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування нанавчання вступників проводиться в такі строки:

 Перший етап (за кошти фізичних або юридичних осіб):

Етапи Терміни
Очна (денна, вечірня) форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому документів: о 9.00 01 березня
Закінчення прийому заяв і документів: о 17.00 16 березня
Строки проведення Університетом вступних випробувань
Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста) проводяться: 19 березня
Вступний іспит з іноземної мови проводиться: 20 березня, 21 березня
Вступний іспит зі спеціальності проводиться: 22 березня, 23 березня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 17.00. 26 березня
Виконання вступниками вимог до зарахування: до 29 березня
Терміни зарахування вступників: не пізніше 30 березня

Другий етап:

Етапи Терміни
Очна (денна, вечірня) форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому документів: о 9.00 16 липня
Закінчення прийому заяв і документів: о 17.00 06 серпня
Строки проведення Університетом вступних випробувань
Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста) проводяться: 08 серпня
Вступний іспит з іноземної мови проводиться: 10 серпня, 13 серпня, 14 серпня
Вступний іспит зі спеціальності проводиться: 16 серпня, 17 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 17.00 20 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування:
за державним замовленням: до 24 серпня
за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності): до 30 серпня
Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням: не пізніше 27 серпня
за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності): не пізніше 31 серпня

Програма вступного випробування 052 Політологія.

Програма вступного випробування Політ. інститути та процеси в Україні