Освітня програма Політологія Бакалавр

1 КУРС

Вступ до спеціальності

Електронна демократія П

Загальна теорія політики П

Історія української культури П

Академічна доброчесність П

2 КУРС

Ідентичність української нації

Політична соціологія П

Державне управління і місцеве самоврядування П

3 КУРС

Порівняльна політологія П

Політика і культура

Політика і мораль

Інститут глави держави

Теорія політичного конфлікту

Меншини в сфері публічних відносин

Правові основи оборони держави П

Правоохоронні органи в системі національної безпеки П

4 КУРС

Політика і економіка

Методика і техніка політологічних досліджень П

Основи європейської економічної політики

Політика і права людини

Міжнародні організації

Політика і література

Політичне маніпулювання

Політична криміналістика

Порівняльний аналіз політичних систем країн світу

Етнополітична безпека регіону