Освітня програма Політологія Магістр

1 КУРС

2 КУРС

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

1 КУРС

Етнонаціональні проблеми сучасного світу

Політичні цінності

Регіоналізація Європи політичний та регіональний аспекти

2 КУРС

Соціологія громадської думки

Кратологія

Соціологія політичних партій

Соціологія політичного конфлікту

Партійні системи країн пострадянського простору