Освітня програма Політологія. Національна безпека Бакалавр

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

3 КУРС

Інститут президентства в Україні

Інституту глави держави

Історія силових та правоохоронних органів України

Політико-правові основи національної безпеки

Політико-правові основи оборони держави

Правоохоронні органи в системі національної безпеки

Конституційне право

Правознавство

4 КУРС

Кримінальна злочинність як загроза національній безпеці

Кримінальне право

Безпека універсальних комунікацій і транспорту

Захист від зброї масового знищення

Порівняльний аналіз політичних інститутів та систем

Захист осіб, майна, об’єктів і територій

Господарське і цивільне право

Порівняльна політологія (Національна безпека безпека)