Методичне забезпечення (СИЛАБУСИ)

ОК 1. Іноземна мова за фаховим спрямуванням

ОК 2. Організація наукової діяльності

ОК 3. Філософія і методологія науки

ОК 4. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК 5. Управління науково-дослідницькими проектами

ОК 6. Методологія політичної науки

ОК 7. Сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах

ОК 8. Науковий семінар

ОК 9. Педагогічна практика

ВК 10. Моделювання і аналіз політичних процесів

ВК 11. Джерела політологічних досліджень

ВК 12. Кількісні і якісні методи в політологічному дослідженні

ВК 13. Політичні системи країн Європейського Союзу

ВК 14. Політико-правові засади виборчого процесу в Україні

ВК 15. Європеська інтеграція

ВК 16. Розвиток партійних систем в країнаї Центрально-Східної Європи

ВК 17. Національна та регіональна безпека

ВК 18. Сучасні наукові школи вивчення міжнародних відносин

ВК 19. Порівняльні та регіональні студії сучасних міжнародних відносин

ВК 20. Сучасні проблеми міжнародного політичного розвитку

ВК 21. Євроінтеграційні-процеси-в-Центральної і Східної Європи

ВК 22. Регіональні конфлікти на пострадянському просторі

ВК 23. Взаємодія влади і громадянського суспільства в процесі децентралізації

ВК 24. Міжнародні медійні системи та глобальна комунікація