Науково-методологічний семінар

На кафедрі політології проводяться науково-методологічні семінари, на яких аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. Після доповідей відбувається їх активне обговорення колегами, висловлюються критичні зауваження та даються рекомендації. Проведення семінарів допомагає молодим науковцям коригувати наукові пошуки, направляти дослідження у правильне русло. Під час семінарів відбувається також ознайомлення з новітніми науковими досягненнями у галузі політології, аналізуються автореферати дисертацій, обговорюються публікації у збірниках наукових праць та матеріали конференцій.

Витяг з протоколу НМС

План проведення науково-методичного семінару 2016-2017

План проведення науково-методичного семінару 2017-2018

План проведення науково-методичного семінару 2018-2019

План проведення науково-методичного семінару 2019-2020

План проведення науково-методичного семінару 2020-2021