ОР БАКАЛАВР

Кафедра політології готує фахівців за двома освітніми програмами “Політологія” та “Політологія. Національна безпека”освітнім рівнем бакалавр денної та заочної форми навчання.

Прийом на освітній рівень бакалавра на перший курс здійснюється на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

1) за державним замовленням чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Перелікконкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
Українська мова і література 100 0,3
Історія України 100 0,3
Іноземна мова або Математика 100 0,3
Атестат про повну загальну освіту 0,1

2) тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Перелікконкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
Українська мова і література 100 0,3
Історія України 100 0,3
Географія або Іноземна мова чи Математика 100 0,3
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

– документ державного зразка про повну середню освіту і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;

– копію ідентифікаційного податкового

номера;

– теку на зав’язках та один конверт.

ІНФОГРАФІКА ВСТУПУ НА ОР “БАКАЛАВР”