Освітньо-наукова програма Політологія. Доктор філософії (PhD)

1 КУРС

2 КУРС

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

1 КУРС

2 КУРС