Положення

Правила прийому ПНУ 2021

Положення про проведення внутрішніх аудитів

Положення про ліцензування

Положення про підвищення кваліфікації працівників

Положення про проходження практики

Положення про неформальну освіту

Положення про успішність

Положення ВСЗЯ ( про якість освіти)

Положення про проектні групи та групи забезпечення

Положення про дуальну освіту