Робочі програми

Науковий семінар

Кількісні і якісні методи у політологічному дослідженні

Євроінтеграційні процеси в країнах Центральної і Східної Європи

Сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах

Порівняльні та регіональні студії сучасних міжнародних відносин

Методологія політичної науки

Розвиток партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи

Сучасні наукові школи вивчення міжнародних відносин

Міжнародні медійні системи та глобальна комунікація

Взаємодія влади і громадянського суспільства в процесі децентралізації

Політичні системи країн Європейського Союзу

Національна та регіональна безпека

РП_Організація наукових досліджень

РП_Регіональні конфлікти на пострадянському просторі

Політико-правові засади виборчого процесу в Україні