Українські та польські науковці обговорили актуальні освітні проблеми сьогодення

Круглий стіл «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття» відбувся днями  на Педагогічному факультеті. Ініціатором його проведення виступила кафедра педагогіки початкової освіти. У заході взяли участь науковці та студентська молодь із 15 закладів вищої освіти України, зокрема, Херсонського державного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, а також Державної академії прикладних наук у м. Хелм, Карпатського державного університету в м. Кросно (Республіка Польща). Модераторами заходу виступили завідувачка кафедри педагогіки початкової освіти Марія Оліяр та доцентка кафедри педагогіки початкової освіти Галина Русин.

Відкриваючи роботу круглого столу проректор з науково-педагогічної роботи ПНУ, професор Сергій Шарин зазначив, що в умовах війни в Україні з’явилося чимало  викликів, на які прагнуть дати відповідь досвідчені та молоді вчені України і зарубіжжя, а тому важливо в процесі роботи круглого столу запропонувати  нові підходи до вирішення освітніх проблем сьогодення.

Учасники круглого столу взяли участь у роботі трьох дискусійних панелей: “Університет online в умовах війни: проблема забезпечення якості вищої освіти”, “Актуальні напрями  наукових досліджень  у  соціальній сфері”, “Інноваційні методи і технології в сучасному освітньому просторі. Актуальні проблеми початкової освіти в Україні та зарубіжжі”.

Під час виступів та дискусій увагу учасників привернули проблеми організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, епідеміологічних та військових обмежень, психологічної допомоги переміщеним особам, академічної мобільності українських школярів, волонтерства, розвитку інклюзивної освіти, педагогіки партнерства, інноваційних освітніх технологій та ін.

Зокрема, доктори педагогічних наук, професори кафедри педагогіки початкової освіти Марія Оліяр, Олена Будник, Інна Червінська започаткували дискусію про переваги та недоліки дистанційної освіти, розкрили проблеми цифрової трансформації освіти та науки в умовах війни, медіаграмотності як основи інформаційної безпеки в умовах воєнного стану.  Докторка педагогічних наук, професорка, декан педагогічного факультету Херсонського  державного університету Любов Петухова поділилася досвідом організації логістики освітніх бізнес-процесів в умовах окупації.

Значну увагу було приділено проблемі використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО та початкової школи. Зокрема, докторка філологічних наук, професорка Ольга Деркачова поділилася науковими напрацюваннями з проблеми формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів засобами інклюзивних коміксів.  Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Надія Білоусова поділилася власним досвідом використання графічних організаторів в освітньому процесі ЗВО. Студенти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Альона Слободянюк, Валентина Вайда,  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Вікторія Кононенко, Тетяна Скрипаль розповіли про  результати своїх наукових досліджень з проблем організації педагогіки партнерства в НУШ, інтегрованого навчання в початковій школі, розвитку критичного мислення учнів та ін.

Докторка педагогіки, старша викладачка кафедри педагогіки  Державної академії прикладних наук в  м. Хелм (Республіка Польща)  Halina Bejger  розповіла про способи підтримки дітей, у тому числі українських переселенців, що перебувають у стані психологічної кризи, в польській системі освіти. До обговорення проблеми долучилися студенти  Golczewska Joanna, Chybiak Katarzyna, Cieslik Agat, які здійснюють наукові дослідження під керівництвом п. Н.Bejger.  Вони звернули увагу учасників заходу на питанні значення сім’ї у вихованні дітей у сучасних  умовах.

Актуальні соціальні проблеми підліткового виховання, дітей вулиці, а також практичні аспекти розвитку інклюзивної освіти розкрили докторка педагогічних наук, викладачка кафедри педагогіки Карпатського державного університету в м. Кросно (Республіка Польща)  Beata A. Piechota та студенти її наукової школи (Rysz Anna,  Maciejewska Agnieszka, Zając Katarzyna, Cudo Klaudia,   Prajsnar Klaudia, Bogusz Aleksandra).

Багато уваги у процесі обговорення наукових проблем було приділено питанням психологічної допомоги дітям під час війни. З цієї тематики виступили кандидатка психологічних наук, викладачка  кафедри загальної та клінічної психології факультету психології ПНУ Вероніка Шкраб’юк та кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії і методика початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету Тетяна Суржук та ін..

У центрі уваги учасників  круглого столу була також волонтерська діяльність в умовах війни. Зокрема, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету ПНУ Олександра Лисенко поділилася досвідом забезпечення академічної мобільності українських школярів – вимушених переселенців – у Республіці Польща.

Під час роботи круглого столу кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки Ірина Кашуб’як провела майстер-клас «Лайфхаки дистанційного навчання в новій українській школі», у процесі якого запропонувала низку цікавих цифрових інструментів для педагогів початкової школи.

Загалом робота круглого столу була схарактеризована  учасниками як цікава, успішна і плідна. За підсумками визначено  такі основні напрями підвищення якості вищої педагогічної освіти, як  трансформації системи менеджменту,  оцінювання якості, дидактики,  технологій; активний перехід університетської освіти до студентоцентричної моделі; покращення якості освітніх програм, оновлення їх структури і змісту; подальший розвиток інтегрованої цифрової інфраструктури університетів; використання нових технологій та моделей діяльності викладача у контексті змішаного навчання із значним посиленням  зворотного зв’язку зі студентами; надання можливості здобувачам освіти для поєднання роботи та освіти.