Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здобувачів освітньої програми «Політологія». Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії професора кафедри політичних інститутів та процесів В.В. Марчука та Читати далі