Засідання  Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин

19 травня 2022 року відбулось засідання  Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Одним із питань порядку денного було затвердження освітньої програми 052 «Політологія» освітнього рівня бакалавр. З інформацією про проект оновленої освітньої програми виступив гарант ОП доцент Доцяк І.І. За результатами  ґрунтовного обговорення проекту було ухвалено рішення затвердити ОП 052  «Політологія» освітнього рівня бакалавр та звернутись до  Вченої ради Університету для остаточного затвердження відповідної освітньої програми.