Вітання з успішним захистом дисертації!

ітаємо аспіранта Руслана Романовича Бичая та його наукового керівника доктора політичних наук, професора Сергія Мироновича Дерев’янка з успішним захистом дисертації на тему «Державна міграційна політика у контексті забезпечення національної безпеки України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія у разовій спеціалізованій раді у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.
Велика вдячність голові спецради Василю Васильовичу Марчуку – доктору історичних наук, професору кафедри політичних інститутів та процесів, рецензентам – кандидаткам політичних наук, доценткам кафедри політичних інститутів та процесів Юлії Василівні Кобець та Тетяні Богданівні Мадризі, офіційним опонентам – Антоніні Миколаївні Шуляк, докторці політичних наук, професорці, декану факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки та Богдану Миколайовичу Юськіву, доктору політичних наук, професору, професору кафедри політичних наук, кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету.
Вітаємо із блискучим захистом дисертації Руслана Романовича Бичая! Бажаємо самовдосконалення, подальшого розвитку на обраній науковій стезі, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному та особистісному зростанні!