Завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту стала експерткою з акредитації освітніх програм НАЗЯВО

27 лютого 2024 року Любов Миколаївна Прокопів, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика педагогічного факультету Прикарпатського національного університету була затверджена експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.

Однією із стратегічних цілей Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти є ефективна та повноцінна інтеграція вищої освіти України в міжнародний та європейський освітній простір.

Розуміючи важливість ефективного впровадження заходів забезпечення якості вищої освіти та сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору в Прикарпатському національному університеті та в Україні загалом, Любов Миколаївна успішно пройшла навчання на платформі Prometheus й активно долучилася до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм.

Щиро вітаємо Любов Прокопів з відбором на почесну посаду і бажаємо натхнення, зваженості, принциповості, ініціативності й впевнених кроків на теренах підвищення якості вищої освіти в Україні!