Звітна наукова конференція за участю студентів

6 квітня 2023 року відбулася щорічна звітна наукова конференція за участю студентів в режимі відеоконференції. Вже доброю традицією є можливість підбивати підсумки щодо наукових здобутків молодих науковців. Учасники звітної наукової конференції у ході обговорення доповідей відзначили актуальність їх тематики, змістовність виступів та важливість активізації наукової роботи серед студентів.

За підсумками конференції доповіді студентів Р. Крив’яка («Волонтерський рух як форма взаємодії громадянського суспільства та влади в Україні») та Р. Ставичного (Компаративний аналіз сучасних політичних режимів (на прикладі КНР та США)) рекомендовані до друку у збірнику студентських публікацій «Еврика XXI». Студентка О. Власюк (доповідь «Особливості формування та розвитку політичних систем КНДР та РК») нагороджена грамотою.

Всупереч подіям, які відбуваються в Україні, наші молоді науковці зуміли висвітлили своє бачення актуальних проблем.