Зустріч з видавничою групою «Гельветика»

На Факультеті історії, політології і міжнародних відносин відбулася зустріч з видавничою групою «Гельветика» – директором Олегом Головком та заступником директора Михайлом Віхляєвим. Декан факультету Ігор Гурак звернув увагу на особливості публікаційної активності науково-педагогічних працівників в минулому році, зауважив, що загалом видано близько 450 наукових публікацій різного типу. А також, вказав на поточний стан з видання вісників Університету – Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина та Актуальні проблеми розвитку економіки і регіону. На зустрічі були присутні також професор Василь Марчук (головний редактор Вісника Прикарпатського університету. Серія: Політологія), Юлія Кобець (заступник декана з наукової роботи), Тетяна Мадрига (відповідальний секретар Вісника Прикарпатського університету. Серія: Політологія), Олег Єгрешій (відповідальний редактор часопису Галичина).
Під час розмови представник видавничої групи «Гельветика» розповів про діяльність їхньої компанії, було обговорено бачення партнерства з Факультетом історії, політології і міжнародних відносин надалі.
Видавничий дім «Гельветика» (заснований у 2012 р.) на сьогодні є одним із провідних міжнародних наукових видавництв у Східній Європі та забезпечує видання найбільшої кількості наукових журналів в Україні (понад 250). У фокусі – вітчизняна та зарубіжна наукова періодика. Видавництво постійно започатковує різноманітні науково-видавничі проєкти із закордонними університетами та видавництвами: зарубіжні наукові конференції, науково-педагогічні стажування; зарубіжні колективні монографії і періодичні наукові журнали; інституціональні візити до міжнародних і європейських інституцій; наукові аналітичні дослідження.
На зображенні може бути: 5 людей та стіл