Силабуси навчальних дисциплін

Силабус Політичне прогнозування

Силабус Охорона праці в галузі

Силабус_ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Силабус  Соціологія політичних партій

Силабус Інституту глави держави

Силабус Історія України

Силабус ЗТП

Силабус Фізичне виховання

Всесвітня історія

Силабус_Політичні ідеології

Силабус Історія світової цивілізації

Силабус_ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ

Силабус_ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Силабус_Політичне маніпулювання

Силабус Педагогіка вищої школи

Силабус_Методика викладання політології у вищій школі

Силабус_Методика викладання соціально – політичних дисциплін

Силабус Педагогіка