Силабуси навчальних дисциплін

Охорона праці в галузі

Силабус  Соціологія політичних партій

 

Історія України

 ЗТП

Фізичне виховання

Всесвітня історія

Політичні ідеології

Історія світової цивілізації

Політичні цінності

Вступ до спеціальності

Педагогіка вищої школи

Методика викладання політології у вищій школі

Методика викладання соціально – політичних дисциплін

 Педагогіка